ROK 2012
Tytuł
INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY NA: „MODERNIZACJĘ SPRZĘTU KINOTECHNICZNEGO W KINIE GRYF W GRYFINIE - ZAKUP I MONTAŻ PROJEKTORA CYFROWEGO”  
KONKURS OFERT DOTYCZĄCY PROWADZENIA STOISK HANDLOWYCH NA ZASADACH WYŁĄCZNOŚCI PODCZAS TRWANIA IMPREZY PN. „DNI GRYFINA 2012”  
MODERNIZACJA SPRZĘTU KINOTECHNICZNEGO W KINIE GRYF W GRYFINIE - ZAKUP I MONTAŻ PROJEKTORA CYFROWEGO